Přejít na obsah

Zásady ochrany osobních údajů

A. Úvod

 1. Soukromí uživatelů našich webových stránek je pro nás velmi důležité a vynakládáme veškeré úsilí, abychom zajistili jeho ochranu. Tyto zásady vysvětlují, jak používáme vaše osobní údaje.
 2. Souhlasem s používáním souborů cookie při vaší první návštěvě našich webových stránek v souladu s ustanoveními těchto Pravidel nám dáváte souhlas s používáním souborů cookie při každé další návštěvě.

B. Práva duševního vlastnictví
Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony z webu SEQ Legal (seqlegal.com) a upraven webem www.dushka-ua.com

B. Shromažďování osobních údajů

Shromažďování, uchovávání a používání podléhají následující typy osobních údajů:

 1. Informace o vašem počítači, včetně vaší IP adresy, geografické polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. Informace o vašich návštěvách a používání těchto webových stránek, včetně zdrojů doporučení, délky návštěv, zobrazených stránek a navigačních cest na webu;
 3. Informace o vaší e-mailové adrese, kterou jste použili k registraci na našem webu;
 4. Údaje, které jste zadali při vytváření profilu na našem webu – například vaše jméno, váš profilový obrázek, pohlaví, datum narození, rodinný stav, koníčky a zájmy, vzdělání a místo zaměstnání;
 5. Informace, jako je vaše jméno a e-mailová adresa, které poskytnete, když se přihlásíte k odběru našich zásilek a/nebo newsletterů;
 6. Informace, které jste zadali při používání služeb našich webových stránek;
 7. Informace generované při používání našich webových stránek, včetně informací o čase, frekvenci a podmínkách vašeho používání;
 8. Informace týkající se jakýchkoli nákupů, které provedete, služeb, které používáte, nebo transakcí, které provedete prostřednictvím našich webových stránek, včetně vašeho jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a informací o kreditní kartě;
 9. Informace, které zveřejníte na našich stránkách za účelem jejich zveřejnění online, včetně vašeho uživatelského jména, profilového obrázku a obsahu vašeho příspěvku;
 10. Informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně obsahu zpráv a metadat;
 11. Jakékoli další osobní údaje, které jste nám poskytli.
  Než nám sdělíte osobní údaje třetí strany, musíte získat souhlas této osoby jak se zveřejněním, tak se zpracováním těchto informací v souladu s těmito pravidly.

Než nám sdělíte osobní údaje třetí strany, musíte získat souhlas této osoby jak se zveřejněním, tak se zpracováním těchto informací v souladu s těmito pravidly.

D. Použití vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely uvedené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely:

 1. správa našich webových stránek a podnikání;
 2. personalizace našich webových stránek pro vás;
 3. umožnit vám používat služby dostupné na našich webových stránkách;
 4. zaslání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 6. zasílání zpráv, faktur a upomínek plateb a přijímání plateb od vás;
 7. zasílání nemarketingových obchodních sdělení;
 8. zasílání e-mailových zpráv, o které jste konkrétně požádali;
 9. zasílání e-mailů, pokud jste se přihlásili (můžete nám kdykoli sdělit, že si již nepřejete od nás dostávat e-maily);
 10. zasílat vám marketingová sdělení o našich obchodních aktivitách nebo obchodních aktivitách pečlivě vybraných společností třetích stran, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat, prostřednictvím příspěvků nebo, pokud jste s tím výslovně souhlasili, zasláním e-mailu nebo pomocí podobných technologie (můžete nás kdykoli informovat, že si již nepřejete dostávat marketingová sdělení);
 11. poskytování statistických informací o našich uživatelích společnostem třetích stran (tyto společnosti třetích stran však nebudou moci z těchto údajů identifikovat žádného jednotlivého uživatele);
 12. vyřizování dotazů a stížností podaných vámi nebo o vás v souvislosti s našimi webovými stránkami;
 13. abychom zajistili bezpečnost našich stránek a zabránili podvodům;
 14. k ověření souladu s podmínkami, jimiž se řídí používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv zasílaných prostřednictvím služby soukromých zpráv naší webové stránky); a
 15. pro jiné účely.

Pokud jste poskytli osobní údaje pro zveřejnění na našich webových stránkách, zveřejníme je. V opačném případě použijeme tyto informace v souladu s licencí, kterou jste nám udělili.

Vaše nastavení ochrany osobních údajů může být použito k omezení zveřejňování vašich osobních údajů na našich webových stránkách a může být upraveno prostřednictvím ovládacích prvků ochrany osobních údajů webových stránek.

Bez vašeho výslovného souhlasu nebudeme vaše osobní údaje sdílet s žádnou třetí stranou pro účely přímého marketingu touto ani žádnou jinou třetí stranou.

D. Zpřístupnění osobních údajů

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit vaše osobní údaje kterémukoli z našich zaměstnanců, ředitelů, pojistníků, odborných poradců, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů v rozsahu a pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vyhrazujeme si právo zpřístupnit vaše osobní údaje kterémukoli členovi naší skupiny společností (to zahrnuje naše dceřiné společnosti, naši konečnou holdingovou společnost a všechny její dceřiné společnosti) v rozsahu a pro účely stanovené v těchto zásadách.

Vyhrazujeme si právo zveřejnit vaše osobní údaje:

 1. v případech, kdy nám to ukládá zákon;
 2. v souvislosti s jakýmkoli současným nebo budoucím soudním řízením;
 3. pro stanovení, výkon nebo ochranu našich zákonných práv (včetně poskytování informací dalším stranám, abychom zabránili podvodům nebo snížili úvěrová rizika);
 4. kupujícímu (nebo potenciálnímu kupci) jakéhokoli podniku nebo aktiv, které prodáváme (nebo hodláme prodat); a
 5. jakékoli osobě, která podle našeho rozumného názoru může požádat soud nebo jiný oprávněný orgán o zpřístupnění těchto osobních údajů a podle našeho rozumného názoru tento soud nebo oprávněný orgán vydá příkaz ke zpřístupnění těchto osobních údajů.

Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám, s výjimkou případů uvedených v těchto pravidlech.

E. Mezinárodní přenosy osobních údajů

 1. Informace, které shromažďujeme, mohou být uchovávány, zpracovávány a přenášeny mezi zeměmi, ve kterých působíme, aby nám umožnily používat informace v souladu s těmito předpisy.
 2. Informace, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají zákony na ochranu údajů podobné těm v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách, mohou být dostupné po celém světě prostřednictvím internetu. Nemůžeme zabránit jeho použití nebo zneužití pro kriminální účely třetími stranami.
 4. Souhlasem s těmito pravidly souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů uvedených v části E.

E. Uchovávání osobních údajů

 1. Oddíl E stanoví pravidla a postupy společnosti týkající se uchovávání osobních údajů. Tato pravidla a postupy mají zajistit, že dodržíme naše zákonné povinnosti týkající se uchovávání a mazání osobních údajů.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro konkrétní účel nebo účely, nesmí být uchovávány déle, než je nezbytné k dosažení tohoto účelu nebo účelů.
 3. Bez omezení ustanovení uvedených v odstavci E-2 obecně vymažeme osobní údaje, které spadají do následujících kategorií, ve dnech a časech uvedených níže:
  1. osobní údaje budou po 30 dnech vymazány
 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení oddílu E budeme uchovávat dokumenty (včetně elektronických dokumentů), které obsahují osobní údaje:
  1. v případech, kdy nám to ukládá zákon;
  2. pokud se domníváme, že tyto dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli současné nebo budoucí soudní řízení; a
  3. za účelem stanovení, výkonu nebo ochrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací dalším stranám, abychom zabránili podvodům nebo snížili úvěrová rizika).

J. Ochrana vašich osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, nezákonnému použití nebo padělání vašich osobních údajů.
 2. Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, uložíme na našich zabezpečených serverech (heslo i firewall).
 3. Všechny elektronické finanční transakce provedené pomocí našich stránek budou chráněny technologií šifrování dat.
 4. Berete na vědomí, že přenos informací přes internet je ze své podstaty nejistý a nemůžeme zaručit bezpečnost dat zasílaných přes World Wide Web.
 5. Jste výhradně odpovědní za zachování důvěrnosti svého hesla pro přístup na naše webové stránky. Nikdy vás nebudeme žádat o heslo (kromě případů, kdy se pokusíte přihlásit ke svému účtu na našich stránkách).

Q. Změny a dodatky

Vyhrazujeme si právo pravidelně provádět změny a doplňky těchto pravidel a zveřejňovat jejich novou verzi na našich webových stránkách. Tuto webovou stránku byste měli pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte změnám provedeným v těchto pravidlech. Můžeme vás také upozornit na změny těchto zásad zasláním e-mailu nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našem webu.

I. Vaše práva

Můžete nám dát pokyn, abychom vám poskytli jakékoli osobní údaje, které o vás uchováváme; poskytnutí těchto informací bude provedeno v těchto případech:

 1. platba poplatků {INSERT NAME OF FEE, IF APPLICABLE}; a
 2. poskytnutím příslušného dokladu o vaší totožnosti ({ZADEJTE TEXT PRO ZOBRAZENÍ VAŠICH PRAVIDEL, obvykle přijímáme notářsky ověřenou fotokopii vašeho pasu a originální kopii vašeho účtu za energie k prokázání vaší aktuální adresy}).

Vyhrazujeme si právo odmítnout poskytnutí informací na vaši žádost v mezích platné legislativy.

Máte právo nám dát pokyn, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje pro marketingové účely.

V praxi obvykle buď předem souhlasíte s použitím vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo vám poskytneme možnost odmítnout používání vašich údajů pro marketingové účely.

I. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky obsahují hypertextové odkazy na webové stránky společností a jednotlivců třetích stran a podrobnosti o nich. Nemáme žádné nástroje pro správu a neneseme odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů a postupy třetích stran a společností v tomto odvětví.

Y. Aktualizace informací

Prosím, neprodleně nás informujte, pokud je třeba aktualizovat nebo opravit vaše osobní údaje, které uchováváme.

J. Soubory-Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který odešle webový server do webového prohlížeče a prohlížeč jej uloží. Následně je identifikátor odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje webovou stránku ze serveru. Cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relace“: trvalé budou uloženy prohlížečem a budou platné do data vypršení platnosti, pokud je uživatel předem nevymaže; „relační“ budou naopak smazány po ukončení relace s webem nebo po zavření prohlížeče. Cookies obvykle neobsahují žádné informace, které by identifikovaly uživatele. Vaše osobní údaje, které máme, však mohou být spojeny s informacemi uloženými a získanými z cookies. {VYBRAT SPRÁVNOU PRÁCI Na našem webu používáme pouze soubory cookie relace / pouze trvalé soubory cookie / trvalé i soubory cookie relace.}

 1. Názvy souborů cookie, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které jsou používány, jsou uvedeny níže:
  1. Na našem webu používáme Google Analytics a Adwords k rozpoznání počítače, když uživatel {INSERT ALL CASES OF USE OF COOKIES ON THE SITE navštíví web / sledování navigace uživatele na webu / umožňuje použití nákupního košíku uživatele na webu / zlepšení snadnosti používání webu / analýza používání webu / administrace webu / prevence podvodů a zlepšení zabezpečení webu / personalizace webu pro každého uživatele / cílená reklama, která může být zajímavá jednotliví uživatelé / specifikujte účel(y)};
 2. Většina prohlížečů vám dává možnost odmítnout používání souborů cookie, například:
  1. v aplikaci Internet Explorer (verze 10) můžete blokovat pomocí nastavení správy souborů cookie dostupných v nabídce "Nástroje" - "Možnosti Internetu" - "Ochrana osobních údajů" - "Pokročilé" ("Nástroje", "Možnosti Internetu", "Ochrana osobních údajů", "Pokročilý");
  2. ve Firefoxu (verze 24) můžete zablokovat všechny soubory cookie kliknutím na „Nástroje“ – „Možnosti“ – „Soukromí“: v rozbalovací nabídce vyberte „Použít vlastní nastavení protokolu“ a zrušte zaškrtnutí políčka „Přijímat soubory cookie z webů“; a nakonec
  3. v Chrome (verze 29) můžete zablokovat všechny soubory cookie tak, že přejdete do Nastavení a ovládacích prvků a vyberete Nastavení – Zobrazit pokročilá nastavení a Nastavení obsahu a poté vyberete Zabránit webům v odesílání jakýchkoli dat “ pod nadpisem „Soubory cookie“.

Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci používat mnoho funkcí našeho webu.

 1. Soubory cookie již uložené ve vašem počítači můžete smazat, například:
  1. v aplikaci Internet Explorer (verze 10) musíte soubory cookie odstranit ručně (návod, jak to provést, naleznete na http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. ve Firefoxu (verze 24) lze soubory cookie smazat v nabídce "Nástroje" - "Možnosti" - "Soukromí": v rozbalovací nabídce vyberte položku "Použít vlastní nastavení protokolu", klikněte na "Zobrazit soubory cookie" a poté - "Vymazat všechny soubory cookie";
  3. v Chrome (verze 29) můžete smazat všechny soubory cookie tak, že vstoupíte do nabídky „Nastavení a správa“ a vyberete „Nastavení“ - „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat údaje o prohlížení“ a poté vyberete „Odstranit soubory cookie“ a další data webu a pluginy“ .
 2. Smazání cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.
English EN Français FR Deutsch DE Українська UK